- 28 sierpnia 2020

Lekki stopień niepełnosprawności – uprawnienia

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy katalog najważniejszych ulg i przywilejów przysługujących osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dziś zajmiemy się osobami o lekkim stopniu niepełnosprawności. Choć – co oczywiste – osoby te posiadają najmniej uprawnień, to są pewne dziedziny, w których takie ulgi im przysługują bądź o które mogą się starać.

W tym artykule wskażemy te dziedziny oraz prześledzimy sytuacje, w których jeszcze do niedawna dana ulga przysługiwała osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, natomiast w pewnym momencie ustawodawca wprowadził zmiany w przyznawaniu konkretnych ulg.

Ulgi komunikacyjne

Generalnie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek stanowi tu tylko młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26. roku życia, którzy zgodnie z przepisami mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 proc. w drodze do szkoły, szkoły wyższej, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny, itp. Do uznania ulgi konieczne jest posiadane zaświadczenia potwierdzającego cel podróży (np. wydanego przez szkołę czy lekarza) oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Zniżki w komunikacji miejskiej

Jak już wyraźnie zaznaczyliśmy w poprzednich artykułach, zniżki w komunikacji miejskiej lub gminnej ustalane są w drodze uchwały przez daną radę miasta lub gminy. Oczywiście ma to przełożenie na fakt, że w różnych miejscach w kraju mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące przyznawania ulg. W tym przypadku również większość gmin czy miast nie przyznaje dodatkowych ulg osobom z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Warto natomiast zawsze zapoznać się z dokumentami danych przewoźników czy zakładów komunikacji miejskiej, bo zdarzają się ulgi np. dla dzieci i młodzieży do ukończenia 26. roku życia albo dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które jednocześnie posiadają wydane przez ZUS orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, a więc są rencistami. Do potwierdzenia ulgi konieczne jest oczywiście posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Ulga rehabilitacyjna

W ramach rozliczenia rocznego podatku od osób fizycznych PIT osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Od dochodu można odliczać faktycznie poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

Pomocne w kwestii ulgi rehabilitacyjnej są przepisy i bieżące informacje, które można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów.

Przykładowo od dochodu można odliczyć wydatki na takie rzeczy jak adaptacja i wyposażenie mieszkań, stosownie do wymogów osoby niepełnosprawnej, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawnego, zakup i naprawa sprzętu służącego rehabilitacji czy usprawniającego codzienność niepełnosprawnego, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opłacenie tłumacza języka migowego czy kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia.

Dofinansowanie z powiatowych centrów pomocy rodzinie

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o dofinansowanie do:

 • wyjazdu na turnus rehabilitacyjny,
 • likwidacji barier technicznych i przeszkód w komunikowaniu się,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Poza ubieganiem się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w każdej powyższej sytuacji brane pod uwagę jest kryterium dochodowe danej osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje nt. każdej możliwości dofinansowania dostępne są bezpośrednio na miejscu w powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz na ich stronach internetowych.

Niepełnosprawny pracownik

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznaje osobom o lekkim stopniu niepełnosprawności określone uprawnienia:

 • czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu;
 • osobie niepełnosprawnej przysługuje 30 minut przerwy wliczonej do czasu pracy (jeśli czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin);
 • racjonalne usprawnienia – wszelkie zmiany dostosowujące środowisko pracy do potrzeb zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną, np. brak schodów i barier w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, sprzęty sterowane głosem w przypadku osób niewidomych czy alternatywna funkcja komunikacji za pośrednictwem tłumacza języka migowego;
 • w kwestiach urlopowych nie ma żadnej różnicy z uprawnieniami osób sprawnych, a więc do dyspozycji jest 20 dni (dla pracowników, którzy przepracowali poniżej 10 lat) lub 26 dni (dla pracowników, którzy przepracowali powyżej 10 lat);
 • osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności – w przeciwieństwie do osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym – nie przysługuje także zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (raz w roku) lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Z innych ważnych uprawnień, osobom z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności przysługuje 50 % ulgi przy wyrobieniu paszportu dla osoby niepełnosprawnej oraz pozostającego na jej utrzymaniu współmałżonka.

Niekorzystna zmiana dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności nastąpiła natomiast w kwestii wydawania kart parkingowych uprawniających do parkowania na tzw. „kopertach” oraz do niestosowania się do części znaków drogowych.

Do połowy 2014 roku osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogły otrzymać kartę parkingową z ustaloną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 05-R (upośledzenie narządów ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). 1 lipca 2014 roku nastąpiła zmiana i od tamtej pory kartę parkingową mogą uzyskać tylko osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym do posiadania karty obligują tylko 3 symbole niepełnosprawności, tj. 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządów ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Odkąd stare karty parkingowe osób z lekkim stopniem niepełnosprawności utraciły swoją ważność z dniem 30.06.2015, osobom tym nie przysługuje prawo wyrobienia nowej karty.

Jak łatwo zauważyć, osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności nie posiadają szerokiego wachlarza ulg i uprawnień. Warto jednak zawsze sprawdzić politykę zniżek i rabatów, którą stosują dane urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Array
(
  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 1
      [name] => Bez kategorii
      [slug] => bez-kategorii
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 1
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 6
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 48
      [name] => Cały kraj
      [slug] => caly-kraj
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 48
      [taxonomy] => miasto
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 11
      [name] => Dla gości niepełnosprawnych
      [slug] => dla-gosci-niepelnosprawnych
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 11
      [taxonomy] => udogodnienie
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [6] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 43
      [name] => Dom Seniora Jaso
      [slug] => dom-seniora-jaso
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 43
      [taxonomy] => biuro
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 3
      [filter] => raw
    )

  [7] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 20
      [name] => Footer
      [slug] => footer
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 20
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [8] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 21
      [name] => Footer 2
      [slug] => footer-2
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 21
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 3
      [filter] => raw
    )

  [9] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 38
      [name] => Grzybowo
      [slug] => grzybow
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 38
      [taxonomy] => miasto
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [13] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 12
      [name] => Konsultacja lekarska
      [slug] => konsultacja-lekarska
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 12
      [taxonomy] => udogodnienie
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [15] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 2
      [name] => Main
      [slug] => main
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 2
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 6
      [filter] => raw
    )

  [19] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 15
      [name] => Opieka i rehabilitacja seniora
      [slug] => opieka-i-rehabilitacja-seniora
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 15
      [taxonomy] => udogodnienie
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [20] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 14
      [name] => Opieka lekarska
      [slug] => opieka-lekarska
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 14
      [taxonomy] => udogodnienie
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [22] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 13
      [name] => Pakiet rehabilitacyjny
      [slug] => pakiet-rehabilitacyjny
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 13
      [taxonomy] => udogodnienie
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [24] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 51
      [name] => Pobyt dobowy w Domu Seniora JaSo
      [slug] => pobyt-dobowy-w-domu-seniora-jaso
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 51
      [taxonomy] => typ_oferty
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [27] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 19
      [name] => Polska
      [slug] => polska
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 19
      [taxonomy] => panstwo
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 3
      [filter] => raw
    )

  [35] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 52
      [name] => Tygodniowy pobyt w Domu Seniora JaSo
      [slug] => tygodniowy-pobyt-w-domu-seniora-jaso
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 52
      [taxonomy] => typ_oferty
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [48] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 53
      [name] => Wyjazd na urlop z opiekunem medycznym
      [slug] => wyjazd-na-urlop-z-opiekunem-medycznym
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 53
      [taxonomy] => typ_oferty
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

)
     

- Kontakt z nami

Kontakt z biurem
sprzedaży

Urlop bez granic
ul. Źródlana 7A/12
78-100 Kołobrzeg
Dane kontatkowe
Sebastian Karczewski
Dyrektor biura
tel. +48 695 592 094
[email protected]
Napisz do nas